Het L.C.I. Productions B.V. pand.

Opleidingen&Trainingen

Wij hechten veel waarde aan ondersteuning van onze klanten.

LCI Productions is een bedrijf dat veel waarde hecht aan ondersteuning van klanten en de ontwikkeling van het personeel op het gebied van onderhoudsmethodieken. LCI Productions beschikt daarvoor over een goed geoutilleerd opleidingsgelegenheid waar personeel en/of klanten getraind kunnen worden.

Op die manier wordt een optimaal rendement behaald met het gebruik of het adviseren van onze hoogwaardige onderhoudsmethodieken. Zeker met in achtneming van de snelle ontwikkeling op het gebied van normen zoals bijvoorbeeld de GHS- en CLP-richtlijnen is een goede ondersteuning noodzakelijk.

Ook intern staat training hoog in het vaandel. Ons personeel wordt maandelijks ondersteund met zowel incompany- als fieldtrainingen. Dit omdat we vinden dat de klant recht heeft op professionals die weten waar ze het over hebben. Indien nodig zullen professionals van onze ontwikkelingsafdeling aanschuiven om samen met onze klanten te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Het gaat volgens LCI Productions niet alleen om een eenmalige levering of om een lage prijs, maar om continuïteit die een kostenbesparing oplevert. Immers een adviseur die alleen gericht is op lage prijzen zou wel eens veel belangrijkere zaken uit het oog kunnen verliezen. Daarom is advies op maat ons motto.