Inhoud

De door LCI Productions B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. LCI Productions B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. LCI Productions B.V. en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. LCI Productions B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door LCI Productions B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van LCI Productions B.V..

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van LCI Productions B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.