Desinfectie

Desinfectie is een serieus gebeuren en moet voldoen aan de strenge regels welke door de overheid worden gesteld. Om een goede desinfectie te realiseren, is een grondige reiniging vooraf noodzakelijk.

LCI Productions heeft op dit gebeid mogelijkheden in huis die bij het Ctgb geregistreerd zijn en door het Ministerie van Volksgezondheid zijn goedgekeurd.

Desinfectie van watersystemen, proceswaterbehandeling in de papierindustrie en bestrijding van algen, mossen en bacteriën vallen onder dit gebeuren. Onze adviseur informeert u graag over dit onderwerp.