LCI Productions Pand

Werkwijze

 Samenspel tussen de markt, de klant en LCI Productions.

Het ontwikkelen van een op maat gesneden onderhoudsmethode is een samenspel tussen de markt, de klant en ons bedrijf. Natuurlijk zijn wet- en regelgeving hierin ook bepalend en richtinggevend.

Samen komen we tot resultaten die duurzaamheid en besparing kunnen realiseren, uiteraard zijn deze ontwikkelingen ook ecologisch verantwoord.

Na een uitgebreide inventarisatie van de behoefte van de klant wordt er een analyse gemaakt en met de klant of afnemer besproken. Als blijkt dat we elkaar goed begrijpen wordt er gezocht naar een passende oplossing voor de behoefte van de klant.

Als deze oplossing voor handen is, wordt er in alle rust een test gedaan op het object. Uit deze test zal blijken of het product aan de verwachting van de klant voldoet en dát brengt wat er van verwacht mag worden.

Ontwikkelingen van onderhoudsmethodieken vinden niet in een laboratorium plaats, maar begint meestal op de werkvloer. Wij innoveren en ontwikkelen in samenspraak met de markt. De klant is hier leidend in en van onschatbare waarde. Natuurlijk is onze R&D-afdeling tot veel in staat en beschikt zij over een schat aan kennis, maar de inbreng van de klant is maatgevend. De klant is bij LCI Productions echt koning.